Pentru al treilea an consecutiv, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, prin Facultatea de Inginerie și Management, a aplicat și câștigat prin Fondul de Dezvoltare Instituțional (FDI) al Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) un nou proiect menit să sprijine dotarea laboratoarelor din domeniul tehnic: Laboratoare moderne – studenți informați, în valoare de 160.225 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea bazei materiale utilizate pentru susținerea activităților didactice aplicative din domeniul ingineriei, în vederea pregătirii profesionale a studenților. În cadrul proiectului se vor realiza patru standuri moderne, prevăzute cu sisteme de comandă și comunicare care permit și interacțiunea on-line, menite să fie utilizate în cadrul lucrărilor aplicative (laborator, practică, cercetare) din domeniile inginerie electrică, informatică aplicată și mecanică.
Pentru utilizarea aparaturii moderne, se vor efectua sesiuni de perfecționare a cadrelor didactice și sesiuni de pregătire profesională a studenților de la specializările inginerești, cu scopul de a dezvolta competențele și abilitățile practice, urmând de asemenea ca noile dotări să fie promovate și în rândul elevilor din regiune, prin sesiuni instructiv-educative.

Ultima actualizare în 6 mai 2020, ora 13:36.