UEMR – pol de educație și consiliere pentru studenții și absolvenții de liceu din mediile defavorizate

Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2019-0612

Titlul proiectului: UEMR – pol de educație și consiliere pentru studenții și absolvenții de liceu din mediile defavorizate

Acronim: UEMR-ProEdu

Domeniul vizat: Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)

Buget aprobat: 90.000 lei

Durata proiectului: 8 luni (15 mai – 15 decembrie 2019)