A. Taxe pentru studii universitare (licenţă, master, doctorat) și alte venituri din învățământ (finalizare studii, examene diferență, reexaminare) – RO41TREZ18120F330500XXXX

B. Taxe pentru studii pentru programe de studii de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar – RO41TREZ18120F330500XXXX

C. Taxe pentru studiile psihopedagogice – RO41TREZ18120F330500XXXX

D. Taxe pentru programe de formare, specializare și perfecționare (DPPD, ANRE) – RO73TREZ18120F331700XXXX

E. Taxe pentru perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar – RO41TREZ18120F330500XXXX

F. Alte taxe (adeverințe, documente de studii) – RO41TREZ18120F330500XXXX

G. Taxe pentru adeverinţe cadre didactice – RO41TREZ18120F330500XXXX

H. Taxe prestări servicii (editură și tipografie) – RO38TREZ18120F331600XXXX

I. Încasări din contribuția studenților pentru cămin, cantină, internat – RO65TREZ18120F331400XXXX


Trezoreria municipiului Reșița – Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reșița – CUI 3061983