Toate taxele vor fi achitate în contul RO10TREZ181501701X007226 

La detalii plată este necesar să completați toată informația necesară identificării facile a plății dvs., respectiv Nume și Prenume, programul de studii, anul și codul taxei 

  1. Taxe pentru studii universitare (licenţă, master, doctorat) și alte venituri din învățământ (finalizare studii, examene diferență, reexaminare) – cod 3305A
  2. Taxe pentru studii pentru programe de studii de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar – cod 3305B
  3. Taxe pentru studiile psihopedagogice – cod 3305C
  4. Taxe pentru programe de formare, specializare și perfecționare (DPPD, ANRE) – cod 3317D
  5. Taxe pentru perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar – cod 3305E
  6. Alte taxe (adeverințe, documente de studii) – cod 3305F
  7. Taxe pentru adeverinţe cadre didactice – cod 3305G
  8. Taxe prestări servicii (editură și tipografie) – cod 3316H
  9. Încasări din contribuția studenților pentru cămin, cantină, internat – cod 3314I

Trezoreria municipiului Reșița – Centrul universitar UBB din Reșița – CUI 43177783