A. Taxe pentru studii universitare (licenţă, master, doctorat) și alte venituri din învățământ (finalizare studii, examene diferență, reexaminare) – RO41TREZ18120F330500XXXX

B. Taxe pentru studii pentru programe de studii de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar – RO41TREZ18120F330500XXXX

C. Taxe pentru studiile psihopedagogice – RO41TREZ18120F330500XXXX

D. Taxe pentru programe de formare, specializare și perfecționare (DPPD, ANRE) – RO73TREZ18120F331700XXXX

E. Taxe pentru perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar – RO41TREZ18120F330500XXXX

F. Alte taxe (adeverințe, documente de studii) – RO41TREZ18120F330500XXXX

G. Taxe pentru adeverinţe cadre didactice – RO41TREZ18120F330500XXXX

H. Taxe prestări servicii (editură și tipografie) – RO38TREZ18120F331600XXXX

I. Încasări din contribuția studenților pentru cămin, cantină, internat – RO65TREZ18120F331400XXXX


Trezoreria municipiului Reșița – Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reșița – CUI 3061983

În anul universitar 2019-2020, pentru toate programele de studii, termenele limită pentru achitarea celor trei rate aferente taxei anuale de studii sunt următoarele:

– rata I se achită la înmatriculare (studenții anului I) / până la data de 17.10.2019 (studenții din anii II – IV);
– rata a II-a se achită până la 16.01.2020;
– rata a III-a se achită până la 21.05.2020.

Cuantumurile celor trei rate sunt de câte 800 de lei pentru studii de licență (cursuri de zi / ID), respectiv 900 de lei pentru studii de master.

Studenții care achită integral taxa de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020 până la data de 10.10.2019 beneficiază de reducerea cu 10% a cuantumului taxei de studii.