Facultatea de Inginerie și Management

Comisia de selecție a studenților

Preşedinte:
Prof. univ. dr. ing. Codruța Hamat
Membri:
Prof. univ. dr. ing. Răduca Eugen
Conf. univ. dr. ing. Călin Micloșină
Stud. Sebastian Corobiac (reprezentant al Ligii Studenţilor)
Ing. Magdalena Adelmann (secretar al comisiei)

Facultatea de Științe Economice

Comisia de selecție a studenților

Preşedinte:

Membri:

Facultatea de Științe Sociale

Comisia de selecție a studenților

Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dorina Chiș-Toia
Membri:
Conf. univ. dr. ing. Lavinia Nițulescu
Stud. Alexandra Butcovanová (reprezentant al Ligii Studenţilor)
Ing. Florentina Babin (secretar al comisiei)