Elementele solicitate la dosar sunt:

– fișa candidatului (http://www.cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php  accesați OUTGOING  STUDENTS);

– declarație pe proprie răspundere (http://www.cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php   accesați OUTGOING STUDENTS);

– scrisoare de intenție într-o limbă străină (engleză, franceză, germană);

– curriculum vitae în limba română sau engleză, model european;

– adeverință de student pe care să fie menționată media generală (se obține de la secretariatul facultății);

– certificat de competență lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE, etc.). !!! Candidații care vor fi declarați admiși și nu dețin un certificat de compotență lingvistică, obligatoriu vor participa  la testarea lingvistică online, oferită de către UBB, după procesul de selecție, fiind necesar obținerea unui nivel minim de B1/B2 la test;

– fotocopii ale diplomelor care să ateste activităţi extra-şcolare, voluntariat, activităţi de cercetare.

Condiții de participare la procesul de selecție:

Concursul cuprinde, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV, etc.), un interviu online cu comisia de selecţie pe platforma Microsft Teams (team code 3fdav0s).

  1. La selecție pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculați la Facultatea de Inginerie. Obligaţia studenţilor din această categorie, în cazul în care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în țara de studiu;
  2. Nu sunt luate în considerare dosarele care nu conţin toate documenele solicitate.

Calendar:

Etapa I: 22-31.10.2020 – depunerea dosarelor de candidatură (pe platforma Microsoft Teams – team code 3fdav0s)

Etapa a II-a: 04.11.2020 ora 14 – interviul de selecție (pe platforma Microsft Teams – team code 3fdav0s)

Etapa a III-a: 05.11.2020 – afișarea rezultatelor (pe pagina web a CU UBB Reșița)

!!! Contestațiile se pot depune pana vineri 06.11.2020, ora 16.

Coordonator ERASMUS Departamental,
Ș. l. dr. ing. Costel-Relu Ciubotariu / e-Mail: relu.ciubotariu@ubbcluj.ro