Școala Doctorală de Inginerie [SDI]

Anunț important

Având în vedere starea de alertă de pe teritoriul României, pentru prevenirea şi monitorizarea riscurilor privind COVID-19, activitatea cu publicul la Şcoala Doctorală de Inginerie din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa se suspendă pe o perioadă neterminată.
Orice problemă legată de activitatea doctorală se va soluţiona prin poștă electronică la adresa z.korka@uem.ro.
Activităţile de coordonare ale studenţilor doctoranzi se transferă în mediul on-line.
Vă mulțumim pentru înţelegere.

Şcoala Doctorală de Inginerie (SDI) funcţionează în cadrul IOSUD şi este condusă de un director al Școlii Doctorale şi de Consiliul Şcolii Doctorale, fiind organizată ca departament. Directorul Școlii Doctorale este asimilat directorului de departament, fiind numit de CSUD dintre conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale.

Corpul cadrelor didactice care desfăşoară activităţi de conducere de doctorat sau îndrumare este format din şase coordonatori, dintre care trei au funcţia de bază în CU UBB Reșița.

Activitatea studenţilor-doctoranzi este monitorizată permanent, iar la intervale regulate, care nu depăşesc 12 luni, aceştia prezintă rapoarte de progres. La finalizarea studiilor, studenţii-doctoranzi susţin public teza de doctorat. Până în prezent, toți studenţii-doctoranzi ai SDI care au susţinut public teza de doctorat au primit titlul de doctor.

Componenţa Consiliului Şcolii Doctorale de Inginerie

Director Şcoală Doctorală de Inginerie
Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan – Iosif Korka – CU UBB Reșița

Membri:
Dr. ing. Aurel Băra – S.C. Reșița Reductoare & Regenerabile SA
Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich, m. c. al A.Ș.T.R.
Dr. ing. Zeno-Iosif Praisach – S.C. UCM Reşiţa SA
Drd. ing. Cristian Tufiși – student doctorand

Secretariat Şcoala doctorală

Ing. Mihaela Chira

Tel.: +40 374 810799 / +40 730 583011
e-Mail: m.chira@uem.ro / secretariat_sd@uem.ro

Coordonatori de doctorat

Prof. univ. dr. ing. Viorel Constantin Câmpian
Prof. univ. dr. ing., ec. Gilbert-Rainer Gillich, m. c. al A.Ș.T.R.
Ş. l. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif Korka
Prof. univ. dr. eur. ing. Tiberiu Ştefan Mănescu, m.c. al A.Ş.T.R.
Conf. univ. dr. ing. abil. Tiberiu Mănescu
Prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu
Dr. ing. abil. Zeno – Iosif Praisach
Prof. univ. dr. ing. Ion Vela, m.c. al A.Ş.T.R.

Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

Pagina CSUD…

Raport de autoevaluare al Şcolii Doctorale a UEMR 2018
Raport de autoevaluare al Şcolii Doctorale a UEMR 2017

Regulamente privind activitatea de doctorat

Susțineri teze de doctorat

Miercuri 30.09.2020, începând cu ora 13, va avea loc în sistem videoconferință pe aplicația TEAMS susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul Cercetări efectuate pe turbina Francis de la Hidrocentrala Ruieni funcționând în servicii de sistem, regimuri tranzitorii și în regim cu eroziune cavitațională. Influența acestor regimuri de funcționare asupra rezistenței camerei spirale, elaborată de studentul doctorand Eugen Birtărescu Bunei, sub conducerea prof. univ. dr. ing. Viorel Constantin Câmpian.
Anunț privind susținerea publică a tezei

Miercuri 23.09.2020, începând cu ora 16, a avut loc în sistem videoconferință pe aplicația TEAMS susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul Contribuții la investigarea dispozitivelor de transformare a mișcării de rotație în mișcare liniară unidirecțională, elaborată de studentul doctorand Attila Gerocs sub conducerea ș. l. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif Korka și prof. univ. dr. ing. Istvan Biro.

Anunț privind susținerea publică a tezei

Referate asupra tezei: Biro / Gillich / Korka / Stanescu / Vlase

Miercuri 23.09.20120, începând cu ora 18, a avut loc în sistem videoconferinţă pe aplicaţia TEAMS susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul Detectionof branched cracks in beam-like structures, elaborată de studentul doctorand Cristian Tufiși, sub conducerea prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich și prof. univ. dr. ing. Magd Abdel Wahab.

Anunț privind susținerea publică a tezei

Referate asupra tezei: Gillich / Korka / Stanescu / Vlase / Wahab