Anunț important

În atenția persoanelor care au obținut, începând cu anul 2016, titlul de doctor la IOSUD UEM Reșița

Raportat la prevederile legale aflate în vigoare, baza de date CNATDCU, în care sunt indexate toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016, urmează să fie făcută publică.

În acest context, pentru motive întemeiate și în condițiile legii, aveți posibilitatea de a vă opune publicării, cu mențiunea că refuzul argumentat se va înainta în scris, la IOSUD UEM Reșița, până la data de 23 martie 2020.

Important announcement

For the attention of the people who have obtained, starting with 2016, the Ph.D. title at the University „Eftimie Murgu” of Reșița

Reported to the legal provisions in force, the database of the National Council for the Certification of Unversity Titles, Diplomas and Certificates (CNATDCU), in which all the doctoral theses supported since 2016 are indexed, is to be made public.

In this context, for justified reasons and under the conditions of the law, you have the opportunity to oppose the publication, with the mention that the reasoned refusal will be submitted in writing, to the University „Eftimie Murgu” of Resita, until March 23, 2020.