Şcoala Doctorală de Inginerie (SDI) funcţionează în cadrul IOSUD – UEMR şi este condusă de un director al Școlii Doctorale şi de Consiliul Şcolii Doctorale, fiind organizată ca departament. Directorul Școlii Doctorale este asimilat directorului de departament, fiind numit de CSUD – UEMR dintre conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale.

Corpul cadrelor didactice care desfăşoară activităţi de conducere de doctorat sau îndrumare este format din şase coordonatori, dintre care trei au funcţia de bază în UEMR.

Activitatea studenţilor-doctoranzi este monitorizată permanent, iar la intervale regulate, care nu depăşesc 12 luni, aceştia prezintă rapoarte de progres. La finalizarea studiilor, studenţii-doctoranzi susţin public teza de doctorat. Până în prezent, toți studenţii-doctoranzi ai SDI care au susţinut public teza de doctorat au primit titlul de doctor.

Concurs de admitere la doctorat 2019-2020 – sesiunea a II-a

Conducător de doctorat Tema de cercetare Forma de finanţare Desfăşurare concurs
Prof. dr. ing. Gilbert – Rainer GILLICH Cercetări privind creşterea preciziei de detectare a defectelor structurilor utilizând frecvenţele proprii buget / cu bursă Sala CAMI
20.09.2019
Ora 10.00
Prof. dr. ing. Gilbert – Rainer GILLICH Cercetări privind posibilitatea detectării defectelor multiple prin metode dinamice buget Sala CAMI
20.09.2019
Ora 10.20
Şef de lucrări dr. ing. abil. Zoltan- Iosif KORKA Contribuţii la investigarea indicatorilor de defect utilizaţi în vibrodiagnoza transmisiilor cu roţi dinţate buget Sala CAMI
20.09.2019
Ora 10.40
Perioada de înscriere: 17.09.2019 – 18.09.2019, orele 8.00-16.00, la secretariatul Şcolii Doctorale, clădirea A, etajul 1
La adresa:   http://vechi.uem.ro/index.php?id=817 se găsește “Metodologia privind admiterea la studii universitare de doctorat” + Anexe

Componenţa Consiliului Şcolii Doctorale de Inginerie

Director Şcoală Doctorală de Inginerie
Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan – Iosif Korka – UEMR

Membri:
Dr. ing. Aurel Băra – S.C. Reșița Reductoare & Regenerabile SA
Dr. ing. Zeno-Iosif Praisach – S.C. UCM Reşiţa SA
Drd. ing. Cristian Tufiși – student doctorand la UEMR

Secretariat Şcoala doctorală

Ing. Karina Vinu

Tel.: +40 374 810709 / +40 730 583009
e-Mail: k.vinu@uem.ro