Şcoala Doctorală de Inginerie (SDI) funcţionează în cadrul IOSUD – UEMR şi este condusă de un director al Școlii Doctorale şi de Consiliul Şcolii Doctorale, fiind organizată ca departament. Directorul Școlii Doctorale este asimilat directorului de departament, fiind numit de CSUD – UEMR dintre conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale.

Corpul cadrelor didactice care desfăşoară activităţi de conducere de doctorat sau îndrumare este format din şase coordonatori, dintre care trei au funcţia de bază în UEMR.

Activitatea studenţilor-doctoranzi este monitorizată permanent, iar la intervale regulate, care nu depăşesc 12 luni, aceştia prezintă rapoarte de progres. La finalizarea studiilor, studenţii-doctoranzi susţin public teza de doctorat. Până în prezent, toți studenţii-doctoranzi ai SDI care au susţinut public teza de doctorat au primit titlul de doctor.

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de doctorat 2019-2020 – sesiunea 20.09.2019

Numele şi prenumele doctorandului

Conducător de doctorat

Titlul temei de cercetare

Media de admitere

Sursa de finanţare

Forma de învăţământ

Lupu David Prof. dr. ing. Gilbert- Rainer Gillich Cercetări privind creşterea preciziei de detectare a defectelor structurilor utilizând frecvenţele proprii 10 (zece) buget Cu frecvenţă
Cu bursă
Pop Marius Vasile Prof. dr. ing. Gilbert- Rainer Gillich Cercetări privind posibilitatea detectării defectelor multiple prin metode dinamice 10 (zece) buget Cu frecvenţă redusă
Fără bursă
Sfetcu Camelia Rodica
(căs. Coandă)
Şef de lucrări dr. ing. abil. Zoltan- Iosif Korka Contribuţii la investigarea indicatorilor de defect utilizaţi în vibrodiagnoza transmisiilor cu roţi dinţate 10 (zece) buget Cu frecvenţă redusă
Fără bursă

Componenţa Consiliului Şcolii Doctorale de Inginerie

Director Şcoală Doctorală de Inginerie
Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan – Iosif Korka – UEMR

Membri:
Dr. ing. Aurel Băra – S.C. Reșița Reductoare & Regenerabile SA
Dr. ing. Zeno-Iosif Praisach – S.C. UCM Reşiţa SA
Drd. ing. Cristian Tufiși – student doctorand la UEMR

Secretariat Şcoala doctorală

Ing. Karina Vinu

Tel.: +40 374 810709 / +40 730 583009
e-Mail: k.vinu@uem.ro