La iniţiativa Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi cu sprijinul financiar al Ministerului Educaţiei Naţionale, acordat prin proiectul CNFIS-FDI-2019-0348, a luat fiinţă o reţea academică pentru tehnologii de fabricaţie aditive, sub denumirea de SEEAM-Network (South Eastern European Academic Network for Additive Manufacturing, http://seeam-network.com/wp/).
La rețeaua academică SEEAM-Network au aderat, până în prezent, în calitate de membri fondatori, două universităţi partenere ale UEMR din țări situate în sud-estul Europei, care au preocupări didactice şi de cercetare într-un domeniu ingineresc interdisciplinar de mare actualitate, respectiv cel al tehnologiilor aditive: University of Banja Luka (Bosnia-Herzegovina) şi Technical University of Moldova (Republica Moldova). Reţelei i s-a alăturat, de asemenea, şi Westphalian University of Applied Sciences Gelsenkirchen (Germania), care are rezultate recunoscute în domeniul tehnologiilor de printare 3D.
Prin intermediul reţelei, universităţile afiliate urmăresc, pe de o parte, asigurarea pe termen lung de experienţe internaţionale pentru cadre didactice şi studenţi, prin mobilităţi de predare/învăţare de scurtă durată (max. o săptămână), realizate la instituţiile partenere, iar pe de altă parte, creşterea eficienţei în activitatea de cercetare ştiinţifică, prin punerea în comun a resurselor materiale şi a experienţei profesionale a cadrelor didactice şi cercetătorilor. Pentru derularea, în viitor, a acestor activităţi, universităţile reunite în SEEAM-Network vor aplela la finanţări europene, asigurate prin programele DAAD şi ERASMUS+, precum şi prin programe de cercetare. Reţeaua este deschisă atât universităţilor, cât şi entităţilor publice şi private interesate.
În perioada 21-25.10.2019, reprezentanţii celor patru universităţi fondatoare ale reţelei SEEAM-Network se întâlnesc la Reşiţa, în vederea stabilirii acţiunilor viitoare. Mai multe detalii la final de proiect vor fi oferite în cadrul unei conferinţe de presă programată miercuri, 23.10.2019, ora 10:00, în sala Senatului UEMR.

Ultima actualizare în 29 octombrie 2019, ora 09:00.