În perioada septembrie – decembrie 2018 s-au desfăşurat activităţile proiectului Implementarea strategiei de predare – învăţare – evaluare RESPECT în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Proiectul educaţional RESPECT Responsabilitate Eficiență Sustenabilitate Personalizare Echitate Comunicare Tehnologie – a fundamentat în universitatea reșițeană o abordare educaţională activă, centrată pe student şi dezvoltarea unui parteneriat strategic cu mediul economic, care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei învăţământului terţiar în regiune şi la o dezvoltare inteligentă şi sustenabilă a învăţământului superior la Reşiţa.
În cadrul proiectului s-au organizat nouă focus-grupuri de consultare a mediului economic şi instituţional, câte unul pentru fiecare domeniu de studii, o serie de workshop-uri de consultare academică, training-uri de formare continuă a cadrelor didactice şi zeci de activităţi extracurriculare în care au fost implicaţi numeroşi studenţi de la cele trei facultăţi, alături de specialişti din comunitatea locală.
Implementarea unor metode moderne de predare – învățare – evaluare a demarat la ciclul de licenţă pentru un număr de 55 discipline.
Cea mai importantă realizare a acestui proiect rămâne însă conştientizarea, în rândul cadrelor didactice, a necesităţii adoptării unui stil de predare interactiv, care să răspundă simultan nevoilor identificate pe piaţa muncii şi particularităţilor actualei generaţii de studenţi digitali, comunicării şi a lucrului în echipă.
O experienţă didactică colaborativă şi utilă care va continua şi pentru ciclul de masterat!

Facultatea de Științe Sociale din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița a solicitat pe parcursul anului 2018 Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, ARACIS, acreditarea unui nou program de studii la ciclul masteral, în domeniul Științe ale educației. Noul program, Management educațional, a obținut în decembrie 2018 acreditarea ARACIS, venind ca o completare firească a programului de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP).

Miercuri, 16 ianuarie 2019, de la ora 17.00, în sala C2.4, studenți ai programului de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar de la Facultatea de Științe Sociale și cadre didactice din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița au marcat Ziua Culturii Naționale printr-o manifestare desfășurată sub semnul poetului național, Mihai Eminescu.
Au fost citite poezii din creația marelui poet, poezii dedicate lui de către poeți consacrați (Grigore Vieru, Nichita Stănescu) și scrisori din corespondența acestuia cu Veronica Micle.
Fondul sonor a fost reprezentat de melodii compuse pe versurile poeziilor lui Eminescu.

Evenimente trecute și viitoare

În Campus Café din campusul central al universităţii se poate servi zilnic masa, la un preţ de 10 – 12 lei!

• Regulament nr. 679 din 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește datele cu caracter personal și libera circulație a acestor date RO / EN
• Pentru aplicarea regulamentului, UEMR a implementat Procedura internă P.1.2-0, aprobată de Senatul universității.

• Contact responsabil cu protecția datelor:
e-Mail: dpo@uem.ro

> Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Vizitatori ai site-ului

Flag Counter