Selecţia studenţilor

Criteriile de selecţie
 • Media generală obținută pe semestrele absolvite – N;
 • Cunoștințele de limbă străină – L (nota obținută la testul de limbă);
 • Activitatea desfășurată în comunitatea academică:
  • membru în cadrul asociațiilor studențești (1 punct/an);
  • membru în cadrul comitetelor de organizare a sesiunilor de comunicări științifice (0,5 puncte/sesiune);
  • lucrări prezentate la sesiunile științifice studențești (0,5 puncte/lucrare);
  • participări la acțiuni organizate în UEMR (0,5 puncte/acțiune).
Formula de calcul a punctajului pentru clasament

Punctaj = 0,7 x N + 0,3 x L + PA

unde:

N – media generală pe semestrele absolvite;
L – nota obținută la testul de limbă străină;
PA – punctaj activitate extracurriculară.