Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

Departamentul de Învățământ la Distanță

Facultatea de
Științe Sociale

Facultatea de Inginerie și Management

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Inginerie Mecanică și Management

IM1 IM2 IM3 IM+IEDM4
CTSM1 CTSM2

Departamentul de Inginerie Electrică și Informatică

Em+InfoInd1 Em+InfoInd2 Em+InfoInd3 Em+InfoInd4
SEA1 SEA2

Departamentul de Ştiinţe Economice

CIG I  II  III – ECTS I  II  III – Mk I  II  III

AATCS I  II – ECEF I  II – MCA I  II

Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

AP I II IIIAS – DEI IV – EFS I II IIIPIPPTOD+STPMC

APE I IIMSAS

Departamentul de Învățământ la Distanță

Anul I APMk

Anul II APMk

Anul III APMk