Facultatea de Inginerie și Management

Facultatea de Științe Economice

Facultatea de
Științe Sociale

Departamentul de Învățământ la Distanță

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

Departamentul de Științe Inginerești

IM1 IM2 IM3 IM4
Em+InfoInd1 InfoInd2 Em+InfoInd3 Em+InfoInd4

CTSM1 CTSM2
SEA1 SEA2

Departamentul de Ştiinţe Economice

CIG I  II  III – ECTS I  II  III
Mk I  II  III

AATCS I  II – ECEF I  II
MCA I  II

Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

AP I II IIIAS – EFS I II III
PIPP – TOD+STPMC

APE I IIMSAS

Departamentul de Învățământ la Distanță

Anul I AP – Mk

Anul II AP – Mk

Anul III AP – Mk