La Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, printr-un proiect competitiv privind Învățământul Secundar (ROSE) al Ministerului Educației și Cercetării (Schema de Granturi pentru Universități – Centre de învăţare (SGCU-CI), cu fonduri de la Banca Mondială), va fi înființat un centru de învățare UEM – Real students’ dreams (UEM-RSD), centru ce va funcţiona efectiv din primul semestru al anului universitar 2020-2021. Cu un buget total eligibil nerambursabil de 1.322.617 lei, proiectul își propune să ofere studenților universităţii, cu precădere celor înmatriculați în anul I la studii de licenţă, cu risc de insucces academic și abandon, sprijin suplimentar pentru facilitarea adaptării la exigențele vieții academice, prin activități remediale de optimizare a performanței academice, de coaching şi dezvoltare personală, de îndrumare, de consiliere și orientare profesională.
Prin acest proiect se va crea un spațiu special dedicat asigurării unor condiții optime de studiu individual și asistat studenților aflați în risc de abandon sau de nepromovare, principalele obiective fiind creșterea motivației pentru învățare, îmbunătățirea performanței educaționale, reducerea ratei de abandon, creșterea procentului de promovabilitate la încheierea primului an de studii.
Activitățile proiectului „Centrul de învățare UEM – Real students’ dreams” vor fi desfășurate sub atenta supraveghere a responsabilului monitorizare, conf. univ. dr. Andrade-Ionuț Bichescu, rectorul universității, având sprijinul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic și al specialiștilor Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră.

Ultima actualizare în 15 ianuarie 2020, ora 08:45.