Nr. 99 din 10.09.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 09.09.2020;
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă  începerea anului şcolar 2020-2021 precum şi modul de desfăşurare a activităţilor didactice la Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa, după cum urmează:
– Desfăşurarea activităţilor didactice cu începere din data de 14 septembrie 2020, conform structurii anului şcolar 2020-2021 aprobate prin Ordinul M.E.C. nr. 3125/2020.
– Desfăşurarea activităţilor didactice la colegiu să se realizeze în mod similar cu desfăşurarea activităţilor didactice la nivel universitar:
* Activităţi de predare, teorie – online, prin videoconferinţă Microsoft Teams;
* Activităţi de practică şi laborator – cu prezenţă fizică.
– Desfăşurarea activităţilor de laborator care nu necesită echipamente speciale într-o sală cu capacitate de cel puţin 28 de locuri, cu respectarea distanţării fizice. Se propune sala A.3.2.
– Accesul cadrelor didactice şi a studenţilor, cu respectarea distanţării fizice, în săli de laborator necesare parcurgerii modulelor programului „Tehnician operator maşini cu comandă numerică”: A.1, A.2, A.1.4, A.3.1, B.0.2, B.0.4, B.1.3 şi C.0.1.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa şi Compartimentului Resurse Umane.