Nr. 98 din 10.09.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 09.09.2020;
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Statul de funcţii al Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa, pentru anul şcolar 2020–2021.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa şi Compartimentului Resurse Umane.