Nr. 97 din 10.09.2020

Având în vedere: Adresa Rectoratului nr. 1471/09.09.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 125/09.09.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.09.2020, a hotărât:
 Art. 1. Se aprobă inversarea disciplinei Analiză combinatorică și algoritmică grafurilor, disciplină regăsită în Planul de învățământ al programului de studii Informatică industrială, an universitar 2018-2019, anul II de studiu, semestrul I, cu disciplina Arhitectura calculatoarelor regăsită în Planul de învățământ al programului de studii Informatică industrială, an universitar 2018-2019, anul II de studiu, semestrul II.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Departamentului de Ştiinţe Inginereşti.