Nr. 95 din 23.05.2019

Având în vedere: solicitarea unui grup de 9 studenți de la programul de studii Electromecanică de devansare a examenului de finalizare studii din anul 2019 cu o săptămână, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 83/19.03.2019; adresa Facultății de Inginerie şi Management nr. 288/09.05.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 135/09.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge solicitarea celor 9 studenţi din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, programul de studii Electromecanică, privind decalarea cu o săptămână în avans a examenului de licenţă din sesiunea Iulie 2019.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi studenţilor.