Nr. 95 din 10.09.2020

Având în vedere: Adresa Rectoratului nr. 1470/09.09.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 124/09.09.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă norma didactică minimă de 16 ore/săptămână şi diminuarea acesteia conform criteriilor:
Criteriu 1   conducător  de  doctorat  activ  (coordonează  doctoranzi   în   anul universitar în curs) – 1 oră;
Criteriu 2trei lucrări indexate ISI în anul universitar 2017 / 2018 , 2018 / 2019 şi 2019 / 2020 ca prim autor sau autor corespondent, respectiv coautor în articole indexate ISI cu FI > 1 – 1 oră;
Criteriu 3 –  o lucrare ISI în Q2 sau Q3 ca prim autor sau autor corespondent,  sau  coautor in Ql – 1 oră;
Criteriu 4o lucrare ISI în Q1 ca prim autor sau autor corespondent – 2 ore.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti, Direcției Generale Administrativ-Financiare și Compartimentului Resurse Umane.