Nr. 94 din 23.05.2019

Având în vedere: adresa Şcolii Doctorale de Inginerie nr. 45/14.05.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 138/14.05.2019; propunerea conducătorului de doctorat, domnul prof. univ. dr. ing. Constantin Viorel Câmpian, privind susţinerea tezei de doctorat de către studentul doctorand ing. Cosmin Ursoniu în cursul anului 2019, înregistrată la secretariatul Departamentului Şcoala Doctorală de Inginerie cu nr. 31/10.04.2019; prevederile Art.12 din Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, actualizată;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă susţinerea tezei de doctorat de către studentul doctorand ing. Cosmin Ursoniu în cursul anului 2019, în termen de maximum patru ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat.
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Departamentului Şcolii Doctorale de Inginerie.