Nr. 93 din 25.05.2019

Având în vedere: Ordinul MENCS nr. 6125/2016, privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, cu modificările ulterioare; Avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 16.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare, încheiat între Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – ca instituţie organizatoare şi Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Sociale – ca instituţie beneficiară, în vederea stabilirii modului de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă pentru absolvenţii specializării Drept european şi internaţional, promoţia 2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Facultăţii de Ştiinţe Sociale.