Nr. 92 din 23.05.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr.90 din 25.04.2019 privind reducerea temporară a activității, pentru motive economice; Hotărârea nr. 2/24 a Consiliului de administraţie din data de 16.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art.1. Pe toată durata de valabilitate a Hotărârii Senatului nr. 90 din 25.04.2019,  în cazul personalului didactic, măsura de reducere temporară a activitățiise va realiza prin reducerea proporţională a timpului alocat activităţilor prevăzute la punctele B şi C din Fişa postului.
Art.2. Măsura de reducere temporară a activității nu va modifica fondul de timp aferent activităţilor didactice frontale şi de evaluare a studenţilor.
Art.3. Prezenta Hotărâre completează Hotărârea Senatului nr. 90 din 25.04.2019.
Art.4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultaţilor, departamentelor, DID, DPPD, DSD, Serviciului Resurse Umane, Biroului Financiar – Contabil şi Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare.

Ultima actualizare în 18 iunie 2019, ora 11:08.