Nr. 91 din 23.05.2019

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(1), lit.e din Legea Educației Naționale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr. 1/24 a Consiliului de administraţie din data de 16.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 –  consolidat rectificat I.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.