Nr. 85 din 11.04.2019

Având în vedere: Adresa Rectoratului nr.170/23.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.13/23.01.2019; Referatul nr. 110/04.04.2019, întocmit de către Comisiile de specialitate ale Senatului pentru buget, finanţe, patrimoniu şi resurse umane şi respectiv pentru învăţământ în legătură cu Adresa Rectoratului nr.170/23.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Referatul întocmit de către Comisiile de specialitate ale Senatului pentru buget, finanţe, patrimoniu şi resurse umane şi respectiv pentru învăţământ în legătură cu Adresa Rectoratului nr.170/23.01.2019.
Art. 2. Prezenta şi Referatul se comunică Rectorului UEMR.