Nr. 84 din 11.04.2019

Având în vedere: Solicitarea Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale nr. 76/11.04.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 128/11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă solicitarea validării calificării şi înscrierea în RNCIS a programului de studii universitare de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.