Nr. 83 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti din cadrul UEMR; adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 239/11.04.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 125/11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă componenţa Consiliului Executiv al Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti a Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:

Nume şi prenume Calitatea
Conf. univ. dr. ing. Tudorel Ene Preşedinte Reprezentant al Facultăţii de Inginerie şi Management
Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel Membru Prorector – Reprezentant al conducerii academice
Lector univ. dr. Csaba Nagy Membru Reprezentant al Facultăţii de Ştiinţe Economice
Lector univ. dr. Cristina Ispas Membru Reprezentant al Facultăţii de Ştiinţe Sociale
Paul Dorian Ienea Membru Reprezentant al mediului de afaceri
Alina Bosânceanu Membru Reprezentant al absolvenţilor universităţii
Stud. Munteanu Andreea Membru Reprezentant al Facultăţii de Ştiinţe Economice
Stud. Emil Florin Ignat Membru Reprezentant al Facultăţii de Inginerie şi Management
Stud.Mădălina-Ecaterina Givoreanu Membru Reprezentant al Facultăţii de Ştiinţe Sociale

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziei, Preşedintelui SAS, facultăţilor şi Ligii studenţilor.