Nr. 82 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l şi lit.n din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; Hotărârea nr. 3/17 a Consiliului de administraţie din data de 10.04.2019; Adresa nr. 75/11.04.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 129/11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Situaţia acoperirii cu personal a posturilor din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru anul 2018-2019, actualizată după cum urmează:
– disciplinele din postul vacant nr. 45, prevăzute iniţial a fi susţinute de către doamna asist. univ. drd. Veronica Guşe, se preiau de către domnul conf. univ. dr. Cărăbaş Ionică şi domnul conf. univ. dr. Bichescu Andrade.
– disciplinele din postul nr. 47, prevăzute iniţial a fi susţinute de către domnului pr. dr. Laurenţiu Stelian Georgescu, se preiau de către domnul conf. univ. dr. Mihoc Ioan şi domnul conf. univ. dr. Mic Lucian.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale şi Biroului Resurse.