Nr. 81 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.h. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 10.04.2019; adresa Rectoratului nr. 770/10.04.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 123/11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare şi consultanţă în domeniul vibrodiagnozei denumit ,,Center for Vibrodiagnostics”, Ediţia 1/revizia 0.
Art.2. Regulamentul menţionat la Art.1 se va publica pe pagina Web a universităţii.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Centrului de cercetare şi consultanţă în domeniul vibrodiagnozei, Directorului Şcolii Doctorale de Inginerie şi Biroului pentru Asigurarea Calității.