Nr. 8 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.29, Art.30 şi Art.39 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 146/22.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 105/22.01.2019, privind componenţa Comisiilor de concurs şi contestaţii pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 18, din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, avizate în Consiliul Facultăţii din data de 22.01.2019; avizarea de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din data de 23.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 18, din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pentru anul universitar 2018-2019, după cum urmează:
Postul de Lector universitar – poziţia 18 / Discipline de concurs: Management, Management comercial, Leadership, Analiză economică, Strategii de afaceri şi antreprenoriat
PREŞEDINTE Conf.univ.dr. Adrian TĂNASE Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa
MEMBRI Conf.univ.dr. Solomia ANDREŞ Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa Conf.univ.dr. Mirela MINICĂ Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa Lector univ.dr. Jeanina CIUREA Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa Conf.univ.dr. Venera MANCIU Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa
Art. 2. Se aprobă componenţa Comisiei de contestaţii pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 18, din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pentru anul universitar 2018-2019, după cum urmează:
PREŞEDINTE Prof. univ. dr. Gheorghe POPOVICI Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa
MEMBRI Lector univ. dr. Loredana DINU Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa Lector univ. dr. Liliana GHERGHINA Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa Prof.univ.dr. Gelu TRIŞCĂ Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa Lector univ. dr. Csaba NAGY Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR, în vederea emiterii Deciziei de numire a comisiilor de concurs şi Serviciului Resurse Umane.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:53.