Nr. 78 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerile formulate de către Comisia pentru învăţământ a Senatului în cadrul şedinţei de lucru din data de 11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Procedura operaţională – Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ, Ediţia 1/revizia 0.
Art.2. Procedura menţionată la Art.1 se va publica pe pagina Web a universităţii.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, departamentelor, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Ultima actualizare în 19 aprilie 2019, ora 11:54.