Nr. 7 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.29, Art.30 şi Art.39 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 35/23.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 159/23.01.2019, privind componenţa Comisiilor de concurs şi contestaţii pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 28, din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale, Facultatea de Ştiinţe Sociale, avizate în Consiliul Facultăţii din data de 23.01.2019; avizarea de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din data de 23.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 28, din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale, Facultatea de Ştiinţe Sociale, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pentru anul universitar 2018-2019, după cum urmează:
Postul de Lector universitar – poziţia 28 / Discipline de concurs: Bazele jocului de volei, Metodica predării voleiului în şcoală, Bazele dansului sportiv, Kinesiologie
PREŞEDINTE Conf.univ.dr. Dorina CHIŞ-TOIA Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa
MEMBRI Conf.univ.dr. Sorin GRĂDINARU Universitatea de Vest din Timișoara Conf.univ.dr. Andrade BICHESCU Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa Conf.univ.dr. Ionică CĂRĂBAŞ Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa Conf.univ.dr. Liliana DACICA Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa
MEMBRU SUPLEANT Lector univ.dr. Mihai ROHOZNEANU Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa
Art. 2. Se aprobă componenţa Comisiei de contestaţii pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 28, din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale, Facultatea de Ştiinţe Sociale, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pentru anul universitar 2018-2019, după cum urmează:
PREŞEDINTE Conf. univ. dr. Lavinia NIŢULESCU Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa
MEMBRI Lector univ. dr. Alina CONSTANTIN Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa Lector univ. dr. Sorina ZUIAC Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa Prof.univ.dr. Lavinia POPP Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa
MEMBRU SUPLEANT Lector univ. dr. Cristina ISPAS Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa
Art. 3. În cazul în care preşedintele de comisie este indisponibil, primul membru al comisiei va prelua sarcinile preşedintelui.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR, în vederea emiterii Deciziei de numire a comisiilor de concurs şi Serviciului Resurse Umane.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:54.