Nr. 7/34 din 25.07.2019

Având în vedere: adresa DGAF nr. 592/23.07.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1478/23.07.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă proiectul de buget pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.