Nr. 6 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.128, alin.(3) şi Art.213, alin.(2), lit.b din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (b) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Senatul lansează în dezbaterea comunităţii universitare Ediţia3/revizia1 a Cartei Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, în forma discutată în şedinţa sa din data de 23.01.2019.
Art. 2. În vederea dezbaterii, Ediţia3/revizia1 a Cartei Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa se va transmite comunităţii universitare prin intermediul poştei electronice.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare şi Ligii studenţilor din UEMR.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:54.