Nr. 6/52 din 20.11.2019

Având în vedere: Adresa DSD nr. 163/18.11.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2465/19.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se avizează acordarea unui împrumut de la centrul bugetar Departamentul Școală Doctorală către Departamentul de Științe Inginerești, în vederea achitării indemnizației de conducere a Directorului DSD, ș.l. dr. ing. Zoltan- Iosif Korka, precum și a drepturilor salariale pentru luna octombrie ale celor trei conducători de doctorat, respectiv prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich, prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu și ș.l. dr. ing. Zoltan- Iosif Korka, în limita excedentului existent la nivelul centrului bugetar DSD.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.