Nr. 6/39 din 09.09.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modelul declarațiilor cadrelor didactice titulare / pensionate / asociate privind desfășurarea de activități didactice în anul universitar 2019-2020.
Art. 2. Prezenta se comunică Biroului Resurse Umane și facultăților, care vor dispune departamentelor completarea acestor declarații de către cadrele didactice.
Art. 3. Prezenta se comunică Biroului TIC în vederea actualizării pe site.