Nr. 6/34 din 25.07.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.07.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. În anul universitar 2019-2020, pentru toate programele de studii, se stabilesc termenele limită de achitare a celor trei rate aferente taxei anuale de studii,  după cum urmează:
Rata I – se achită la înmatriculare (pentru studenţii din anul I);
– se achită până la data de 17 octombrie 2019 (pentru studenţii din anii II – IV);
Rata II    – se achită până la data de 16 ianuarie 2020;
Rata III  – se achită până la data de 21 mai 2020.
Art. 2. În anul universitar 2019-2020, pentru toate programele de studii, se stabilesc cuantumurile celor trei rate aferente taxei de şcolarizare,  după cum urmează:

Studii universitare de licență / IFStudii universitare de licență / IDStudii universitare de master
Rata I800 lei 800 lei 900 lei
Rata II 800 lei 800 lei 900 lei
Rata III 800 lei 800 lei 900 lei

Art. 3. Studenţii care achită integral taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020, până la data de 10 octombrie 2019, beneficiază de reducerea cu 10% a cuantumului acestei taxe.
Art. 4. Prezenta se comunică facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului TIC în vederea publicării pe site-ul universităţii.