Nr. 5/39 din 09.09.2019

Având în vedere: Adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1739/09.09.2019; Hotărârea nr. 2/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019; Hotărârea nr. 3/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă alocarea sălii B2.5 (sediul fostului DIEI) drept sediu al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.
Art. 2. Până cel târziu la data de 20.09.2019, fostul Departament de Inginerie Electrică și Informatică va elibera spațiul B2.5.
Art. 3. Prezenta se comunică domnului Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița, Facultății de Inginerie și Management și dnei conf. univ. dr. ing. Mihaela Molnar.