Nr. 49 din 07.03.2019

Având în vedere: Adresa nr. 61/06.03.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 60/07.03.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă completarea Anexei 1 – Discipline din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi master la Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa – R72, cu tematica examenului de finalizare a studiilor pentru programul de conversie profesională Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:29.