Nr. 48 din 07.03.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. l şi lit. n din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; Adresa nr. 62/06.03.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 61/07.03.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Situaţia acoperirii cu personal a posturilor din Statul de funcţii al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru anul 2018-2019, actualizată ca urmare a intrării doamnei asist. univ. drd. Alina Hosu în concediu de maternitate şi preluarea disciplinelor din postul 4 de către doamna lect. univ. dr. Alina Constantin şi doamna conf. univ. dr. Mirela Minică.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Biroului Resurse Umane şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:30.