Nr. 47 din 07.03.2019

Având în vedere: Ordinul MENCS nr. 6125/2016, privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 06.03.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea examenului de finalizare a studiilor pentru programul de studii Drept european şi internaţional, promoţia 2019, de către Universitatea ,,Nicolae Titulescu” din Bucureşti.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:30.