Nr. 46 din 07.03.2019

Având în vedere: prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R3); rezultatul alegerilor pentru funcţia de director de departament;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se validează alegerile pentru funcţia de director de departament, desfăşurate în data de 06.03.2019, după cum urmează:
Departamentul de Inginerie Electrică și Informatică – conf. univ. dr. ing. Mihaela Molnar
Art. 2. Biroul Resurse Umane va efectua modificările la Contractul individual de muncă al persoanei desemnată în funcţia de conducere menţionată la Art. 1.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziei de numire în funcţie, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Biroului Resurse Umane.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:30.