Nr. 45 din 28.02.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr.29 din 25.02.2019 privind Calendarul alegerilor pentru ocuparea postului vacant de Director al Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică; stabilirea de către Facultatea de Inginerie şi Management a orelor şi locaţiilor pentru derularea etapelor prevăzute în Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 28.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă completarea Calendarului pentru alegerea Directorului Departamentului de Inginerie şi Electrică şi Informatică, respectiv Anexa 1.31 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa cu orele şi locaţiile pentru prezentarea şi susţinerea publică a programelor manageriale ale candidaţilor şi respectiv pentru adunarea generală a cadrelor didactice şi cercetătorilor cu funcţia de bază în Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică.
Art. 2. Calendarul completat va deveni Anexa 1.31.a la Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi va fi publicat pe pagina Web a universităţii, la Secţiunea „Concursuri”- „Alegeri”.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR şi Biroului TIC.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:30.