Nr. 44 din 28.02.2019

Având în vedere: Contestaţia domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae la Hotărârea nr. 4/04.02.2019 a Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 42/19.02.2019; rezultatul votului senatorilor asupra Contestaţia domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae la Hotărârea nr. 4/04.02.2019 a Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 28.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Contestaţia domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae la Hotărârea nr. 4/04.02.2019 a Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2. Se solicită Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa să aibă în vedere şi corespondenţa Rectoratului cu doamna prof. univ. dr. ing. Codruţa-Oana Hamat.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa şi domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:30.