Nr. 42 din 19.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 11.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Biroului pentru Asigurarea Calităţii din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R1.3-02), Ediţia 1/revizia 2.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.