Nr. 40 din 28.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(2), lit.k din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.k din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R3); contestaţia domnului lector univ. dr. Cristian Rudolf cu privire la organizarea şi derularea concursului pentru ocuparea funcţiei de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale Sociale, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.52/28.02.2019; adresa Rectoratului nr. 484/28.02.2019 privind rezultatul concursului pentru ocuparea funcţiei de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.53/28.02.2019; Comunicatul nr.1/2019 al Biroului Electoral al UEMR cu privire la contestaţia domnului lector univ. dr. Cristian Rudolf, prin care se solicită anularea şi reluarea concursului pentru ocuparea funcţiei de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale Sociale, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr.54/28.02.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 28.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se validează concursul pentru ocuparea funcţiei de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale, desfăşurat în data de 27.02.2019, după cum urmează:
Facultatea de Ştiinţe Sociale – Conf. univ. dr. Ionică CĂRĂBAȘ
Art. 2. Biroul Resurse Umane va efectua modificările la Contractul individual de muncă al persoanei desemnată în funcţia de conducere menţionată la Art. 1.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziei de numire în funcţie, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Biroului Resurse Umane.


Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:37.