Nr. 4/50 din 16.09.2020

Având în vedere: Adresa FIM nr. 494/15.09.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1508/15.09.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 16.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 17.09.2020, se aprobă coordonatorii programelor de studii, după cum urmează:

Domeniul de studii / Coordonator domeniu / Nivel program / Denumire program / Coordonator program
Inginerie mecanică / Ș. l. dr. ing. abil. Korka Zoltan / licență / Inginerie mecanică / Conf. univ. dr. ing. Micloșină Călin
Inginerie mecanică / Ș. l. dr. ing. abil. Korka Zoltan / master / Concepția și testarea sistemelor mecanice / Ș. l. dr. ing. abil. Korka Zoltan
Inginerie mecanică / Ș. l. dr. ing. abil. Korka Zoltan / licență / Inginerie mecanică / Ș. l. dr. ing. abil. Korka Zoltan
Inginerie electrică / Ș. l. dr. ing. Hațiegan Cornel / licență / Electromecanică / Ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta
Inginerie electrică / Ș. l. dr. ing. Hațiegan Cornel / licență / Informatică aplicată în inginerie electrică / Ș. l. dr. ing. Stroia Mihaela
Inginerie electrică / Ș. l. dr. ing. Hațiegan Cornel / master / Sisteme electromecanice avansate / Ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta
Științe inginerești aplicate / Conf. univ. dr. ing. Chioncel Cristian / licență / Informatică industrială / Conf. univ. dr. ing. Chioncel Cristian

Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţa Facultăţii de Inginerie şi Management, care o va face cunoscută persoanelor nominalizate la Art. 1.