Nr. 4/10 din 27.02.2019

Având în vedere: Adresa FSS nr. 145/25.02.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 460/26.02.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 27.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă includerea activităților didactice desfășurate de către domnul asist. univ. dr. Bizău Viorel-Ionuț, în cursul săptămânii, de luni până joi, după ora 16:00.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:47.