Având în vedere: Cererea Asociației Rotary Club Reșița nr. 18017/21.01.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 79/07.02.2019 și la rectorat cu nr. 334/08.02.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 08.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă închirierea de către Asociația Rotary Club Reșița a unui spațiu în incinta corpului E, pe o perioadă de 5 ani, la tariful de 1 euro/mp/lună, la care se adaugă cheltuielile cu utilitățile (energie electrică, apă-canal – conform consumului stabilit pe baza indexului lunar și termoficare – proporțional cu suprafața închiriată).
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ – Financiară va proceda la identificare spațiului și încheierea contractului de închiriere menționat la art. 1.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoștință Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.