Nr. 3/52 din 24.09.2020

Având în vedere: Adresa FIM nr. 536/23.09.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1582/23.09.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 24.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă demolarea anexei situate între Corpul A și Corpul B.
Art. 2. Prezenta se comunică Facultății de Inginerie și Management și Direcției Generale Administrativ-Financiare.