Nr. 3/40 din17.09.2019

Având în vedere: Adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1855/17.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 17.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut, în cuantum de 8583 lei, pentru buna desfășurare a proiectului, în vederea achitării cheltuielilor curente, după cum urmează:
– 7591 lei pentru plata taxei de autorizare ARACIP a Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița și a programului Tehnician operator de mașini cu comandă numerică;
– 992 lei pentru achitarea cheltuielilor salariale.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare și domnului Ș. l. dr. ing. Vasile Cojocaru – director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.