Nr. 3/39 din 09.09.2019

Având în vedere: adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1738/09.09.2019; hotărârea nr. 2/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019,
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă demararea procesului de autorizare a Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.
Art. 2. Se aprobă demararea procesului de autorizare a programului TEHNICIAN OPERATOR DE MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ, ce va funcționa în cadrul Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.
Art. 3. Se numește echipa pentru întocmirea dosarului de autorizare și pentru gestionarea datelor pe platforma https://calitate.aracip.eu, după cum urmează:
Ș. l. dr. ing. Vasile Cojocaru – expert implementare activități partener 2
Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan – Iosif Korka – tutore cursanți
Conf. univ. dr. ing. Călin – Octavian Micloșină – expert evaluare grup țintă .
Art. 4. Prezenta se comunică domnului Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.