Nr. 3/34 din 25.07.2019

Având în vedere: Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, art.38, alin.(2), lit.(d); Ordinul MECS nr. 4342/2015 – aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă înființarea Colegiului Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.